Starostwo Powiatowe w Olsztynie
Starostwo Powiatowe w Olsztynie

Ideą projektu jest zmiana bryłowej i materiałowej kompozycji istniejących budynków w sposób wynikający z uwarunkowań przestrzennych i urbanistycznych historycznego otoczenia, adekwatny do funkcji i rangi przebudowywanych budynków Powiatu Olsztyńskiego, a także spełniający wymagania współczesnych norm i standardów technicznych. Główny korpus budynku, stanowiący pierzeję placu Bema, został podwyższony poprzez nadbudowę piętra technicznego. Nowo wybudowane piętro techniczne wraz z istniejącą kondygnacją biurową zostały „ukryte” w formie przypominającej mansardowy, historyczny dach, lecz wykonanej przy użyciu współczesnych rozwiązań technicznych i materiałowych. Wykończenie całości bryły w sposób jednorodny powoduje wyróżnienie frontowej części budynku Powiatu i nadaje jej szczególny i niepowtarzalny charakter architektoniczny. Pozostałe skrzydła budynku zostały nadbudowane z zachowaniem prostych zasad kompozycji i przy użyciu prostych form geometrycznych, skomponowanych tak, by zachować związek przestrzenny z sąsiadującą zabudową o wysokości 3 kondygnacji. Powściągliwy język architektoniczny operuje detalem pozbawionym pretensji do konkurowania z historycznymi budynkami istniejącymi w bezpośrednim otoczeniu, mając jednak na celu osiągnięcie wyrazu architektonicznego właściwego dla obiektu o wysokim prestiżu urzędu powiatu. Projekt operuje kolorami trzech podstawowych materiałów elewacyjnych, którymi są biel tynku, naturalny kolor drewna oraz grafitowa blacha tytanowo-cynkowa.

Rok:   2006
Inwestor:  Starostwo Olsztyn
Powierzchnia:    2 100 m²
Faza:  Projekt  konkursowy – wyróżnienie
Lokalizacja:  Olsztyn