Hala Sportowa T. S. Wisła
Hala Sportowa T. S. Wisła

Podstawowym założeniem projektu jest stworzenie nowoczesnego obiektu sportowego spełniającego wszystkie wymogi funkcjonalne określone przez Zamawiającego przy zachowaniu istniejącej hali sportowej. Jest to możliwe dzięki bardzo zdyscyplinowanemu, uporządkowanemu i efektywnemu układowi przestrzenno-funkcjonalnemu oraz racjonalnemu wykorzystaniu powierzchni działki. Zamiarem autorów jest stworzenie unikatowej i charakterystycznej formuły budynku w taki sposób by był obiektem rozpoznawalnym i kojarzonym z klubem TS Wisła lecz nie stanowił „urbanistycznej” konkurencji dla obiektów w sąsiedztwie.

Rok:  2009
Inwestor:  Gmina Miejska Kraków
Powierzchnia:  14 630 m²
Faza:  Projekt konkursowy
Lokalizacja:  Kraków