MPWiK headquarters in Warsaw
MPWiK headquarters in Warsaw

Year:  2011
Investor:  Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji 
Area:  8 413 m²
Faze: Conceptual design
Location:  Warsaw