Dzielnicowe Centrum Promocji Kultury.
Dzielnicowe Centrum Promocji Kultury.

Ideą projektu jest stworzenie budynku i przestrzeni wewnętrznych organiczne związanych z zielenią parku. Obrys budynku został ukształtowany w sposób ograniczający wycinkę istniejących drzew i pozwalający na uzyskanie interesujących relacji widokowych między wnętrzami i otaczającą przyrodą. Uznano za celowe poszukiwanie form i rozwiązań skierowanych „do środka” działki, zmierzających do wykreowania niepowtarzalnego klimatu i nastroju sprzyjającego rozwojowi funkcji kultury zlokalizowanych w ośrodku.

Rok:   2003
Inwestor:  Urząd Dzielnicy Praga Południe
Powierzchnia:    2 210 m²
Faza:  Projekt  konkursowy – zajęcie drugiego miejsca
Lokalizacja:  Warszawa