Centrum Administracyjne przy ul. Piłsudskiego w Rzeszowie
Centrum Administracyjne przy ul. Piłsudskiego w Rzeszowie

Projektowany budynek ma stanowić dostosowany do skali otaczającej zabudowy i wkomponowany w tkankę miejską znak w krajobrazie miasta. Urządzenie placu frontowego, głównego wejścia oraz przechodniego holu przy wewnętrznym patio łączy obiekt z układem komunikacji miasta i stwarza dogodne warunki dostępu zarówno od strony głównej ulicy jak i od strony parkingu. Rysunek rzutów w sposób racjonalny realizuje potrzebę uzyskania uniwersalnego i elastycznego układu dobrze doświetlonych powierzchni biurowych z możliwością wydzielenia trzonów gabinetowych w pobliżu głównej komunikacji pionowej. Transparentna forma budynku oddaje demokratyczny charakter a zarazem rangę urzędu. Sercem obiektu jest zlokalizowana pomiędzy wewnętrznymi patiami cześć mieszczące salę obrad rady miasta oraz sale spotkań i konferencyjne.

Rok:  2009
Inwestor:  Miasto Rzeszów
Powierzchnia:  32 969 m²
Faza: Projekt konkursowy
Lokalizacja:  Rzeszów