Projekty

Stary Rynek w Bydgoszczy. Projekt BAZA architekci.

Stary Rynek w Bydgoszczy

Szczególnym elementem architektury budynku jest frontowa fasada pierzei zaprojektowana w formie ściany z oknami. Kompozycja została opracowana w sposób korespondujący z gabarytami kamienic i kościoła istniejących w tym miejscu przed wojną a także sprawiający optyczne wrażenie rozbicia całej pierzei na mniejsze sekcje gabarytami zbliżone do otaczających rynek kamienic. Kolejnym charakterystycznym elementem kompozycji architektonicznej budynku jest …

Stary Rynek w Bydgoszczy Read More »

Dom jednorodzinny

Budynek został zaprojektowany jako rozłożysta horyzontalna bryła, ukształtowana tak, aby wytworzyć trzy półotwarte patia. Wokół budynku zaprojektowano zadaszenia tarasów, wejścia i wjazdu do garażu. Rok:  2007    Inwestor:  Prywatny Powierzchnia:   512 m² Faza:   Zrealizowany Lokalizacja:  Warszawa 

Miejski Ośrodek Sportu w Jaśle - pierwsza nagroda BAZA architekci

Miejski Ośrodek Sportu w Jaśle

Ideą projektu jest połączenie trzech hal sportowych w jeden budynek z centralnie położonym, reprezentacyjnym holem wejściowym. Forma budynku wynika z układu funkcjonalnego i jest złożeniem dwukondygnacyjnej, prostej bryły cokołu, z którego wyrastają lekkie przekrycia poszczególnych hal z przeszklonymi ścianami. Dynamiczna forma najwyższego z nich stanowi kompozycyjną dominantę i podkreśla rangę hali wielofunkcyjnej jako wiodącej funkcji …

Miejski Ośrodek Sportu w Jaśle Read More »

Budynek biurowy w Poznaniu. Projekt konkursowy Baza Architekci.

Budynek biurowy z usługami w Poznaniu

Ideą projektu jest uporządkowanie i uzupełnienie kwartału zabudowy w bardzo trudnym kontekście urbanistycznym oraz znalezienie formy architektonicznej zgodnej z zaleceniami studium, adekwatnej dla rangi przestrzeni w centrum Poznania. Kompozycja bryłowa równoważy skalę otaczającej wysokiej zabudowy a jednocześnie podkreśla prestiż i eksponuje zabytkowy charakter budynku drukarni „Concordia”. Ważnym elementem projektu jest także wysokiej jakości przestrzeń publiczna …

Budynek biurowy z usługami w Poznaniu Read More »

Widok Hali Sportowej T.S. Wisła. Projekt BAZA architekci.

Hala Sportowa T. S. Wisła

Podstawowym założeniem projektu jest stworzenie nowoczesnego obiektu sportowego spełniającego wszystkie wymogi funkcjonalne określone przez Zamawiającego przy zachowaniu istniejącej hali sportowej. Jest to możliwe dzięki bardzo zdyscyplinowanemu, uporządkowanemu i efektywnemu układowi przestrzenno-funkcjonalnemu oraz racjonalnemu wykorzystaniu powierzchni działki. Zamiarem autorów jest stworzenie unikatowej i charakterystycznej formuły budynku w taki sposób by był obiektem rozpoznawalnym i kojarzonym z …

Hala Sportowa T. S. Wisła Read More »

Starostwo Powiatowe w Olsztynie - wyróżnienie w konkursie BAZA architekci.

Starostwo Powiatowe w Olsztynie

Ideą projektu jest zmiana bryłowej i materiałowej kompozycji istniejących budynków w sposób wynikający z uwarunkowań przestrzennych i urbanistycznych historycznego otoczenia, adekwatny do funkcji i rangi przebudowywanych budynków Powiatu Olsztyńskiego, a także spełniający wymagania współczesnych norm i standardów technicznych. Główny korpus budynku, stanowiący pierzeję placu Bema, został podwyższony poprzez nadbudowę piętra technicznego. Nowo wybudowane piętro techniczne …

Starostwo Powiatowe w Olsztynie Read More »

Centrum Administracyjne przy ul. Piłsudskiego w Rzeszowie. Projekt BAZA architekci.

Centrum Administracyjne przy ul. Piłsudskiego w Rzeszowie

Projektowany budynek ma stanowić dostosowany do skali otaczającej zabudowy i wkomponowany w tkankę miejską znak w krajobrazie miasta. Urządzenie placu frontowego, głównego wejścia oraz przechodniego holu przy wewnętrznym patio łączy obiekt z układem komunikacji miasta i stwarza dogodne warunki dostępu zarówno od strony głównej ulicy jak i od strony parkingu. Rysunek rzutów w sposób racjonalny …

Centrum Administracyjne przy ul. Piłsudskiego w Rzeszowie Read More »

Zespół budynków wielorodzinnych przy ul. Woronicza w Warszawie. Projekt koncepcyjny BAZA architekci.

Zespół biurowo-mieszkalny przy ul. Woronicza

Projekt zakłada budowę trzech budynków. Dwa budynki biurowe zaprojektowane od strony zachodniej działki stanowią parawan osłaniający budynek mieszkalny od linii kolejowej. Budynek mieszkalny usytuowany został od strony wschodniej działki. Teren wokół budynku został zaprojektowany w postaci utwardzonych parkingów naziemnych, drogi pożarowej, chodników, podjazdu i zieleni. Zespół biurowo-mieszkalny został zaprojektowany w taki sposób aby łatwo można …

Zespół biurowo-mieszkalny przy ul. Woronicza Read More »

Budynek wielorodzinny przy ul. Olesińskiej w Warszawie.

Budynek wielorodzinny przy ul. Olesińskiej w Warszawie

Projekt zakłada budowę budynku apartamentowego o wysokości 6-kondygnacji nadziemnych usytuowanego narożnikowo u zbiegu ulic Puławskiej i Olesińskiej zgodnie z określonymi w planie liniami obowiązującej zabudowy. Główne wejście do budynku zaprojektowano od strony ul. Olesińskiej. Ze względu na wielość działki wjazd do garażu podziemnego realizowany jest za pośrednictwem wind (wjazdowa + wyjazdowa). W parterze od strony …

Budynek wielorodzinny przy ul. Olesińskiej w Warszawie Read More »

Osiedle domów w zabudowie szeregowej w Łodzi. Projekt osiedla Baza architekci.

Osiedle domów w Łodzi

Projekt zakłada ukształtowanie zabudowy wielorodzinnej w taki sposób aby przy jednoczesnym spełnieniu wymagań Inwestora co do ilości powierzchni mieszkalnej oraz wymagań planu miejscowego dot. kształtu dachów uzyskać kompleks zabudowy o charakterze ekstensywnym, oferujący atrakcyjną przestrzeń pół-publiczną w oprawie eleganckiej i przyjaznej architektury. Organiczność układu osiedla pozbawiona monotonnej powtarzalności będą cechą wyróżniającą inwestycję. W tym celu …

Osiedle domów w Łodzi Read More »