km@kufleikapsle.pl

Starostwo Powiatowe w Olsztynie - wyróżnienie w konkursie BAZA architekci.

Starostwo Powiatowe w Olsztynie

Ideą projektu jest zmiana bryłowej i materiałowej kompozycji istniejących budynków w sposób wynikający z uwarunkowań przestrzennych i urbanistycznych historycznego otoczenia, adekwatny do funkcji i rangi przebudowywanych budynków Powiatu Olsztyńskiego, a także spełniający wymagania współczesnych norm i standardów technicznych. Główny korpus budynku, stanowiący pierzeję placu Bema, został podwyższony poprzez nadbudowę piętra technicznego. Nowo wybudowane piętro techniczne …

Starostwo Powiatowe w Olsztynie Read More »