km@kufleikapsle.pl

Zespół budynków wielorodzinnych przy ul. Lemiesz. Projekt BAZA architekci

Zespół budynków wielorodzinnych przy ul. Lemiesz.

Z punktu widzenia architektury i tworzonej przez nią przestrzeni budynek składa się z dwóch części. Część pierwsza to fasada budynku znajdująca się w pierzei nowoprojektowanej ulicy. Plan miejscowy narzuca obowiązującą linię zabudowy i zabudowę kurtynową, co pozwala sądzić iż w przyszłości sąsiednie działki będą miały budynki usytuowane w ten sam sposób. W tej części budynku …

Zespół budynków wielorodzinnych przy ul. Lemiesz. Read More »