Miesiąc: wrzesień 2019

Widok Hali Sportowej T.S. Wisła. Projekt BAZA architekci.

Hala Sportowa T. S. Wisła

Podstawowym założeniem projektu jest stworzenie nowoczesnego obiektu sportowego spełniającego wszystkie wymogi funkcjonalne określone przez Zamawiającego przy zachowaniu istniejącej hali sportowej. Jest to możliwe dzięki bardzo zdyscyplinowanemu, uporządkowanemu i efektywnemu układowi przestrzenno-funkcjonalnemu oraz racjonalnemu wykorzystaniu powierzchni działki. Zamiarem autorów jest stworzenie unikatowej i charakterystycznej formuły budynku w taki sposób by był obiektem rozpoznawalnym i kojarzonym z …

Hala Sportowa T. S. Wisła Read More »

Starostwo Powiatowe w Olsztynie - wyróżnienie w konkursie BAZA architekci.

Starostwo Powiatowe w Olsztynie

Ideą projektu jest zmiana bryłowej i materiałowej kompozycji istniejących budynków w sposób wynikający z uwarunkowań przestrzennych i urbanistycznych historycznego otoczenia, adekwatny do funkcji i rangi przebudowywanych budynków Powiatu Olsztyńskiego, a także spełniający wymagania współczesnych norm i standardów technicznych. Główny korpus budynku, stanowiący pierzeję placu Bema, został podwyższony poprzez nadbudowę piętra technicznego. Nowo wybudowane piętro techniczne …

Starostwo Powiatowe w Olsztynie Read More »

Centrum Administracyjne przy ul. Piłsudskiego w Rzeszowie. Projekt BAZA architekci.

Centrum Administracyjne przy ul. Piłsudskiego w Rzeszowie

Projektowany budynek ma stanowić dostosowany do skali otaczającej zabudowy i wkomponowany w tkankę miejską znak w krajobrazie miasta. Urządzenie placu frontowego, głównego wejścia oraz przechodniego holu przy wewnętrznym patio łączy obiekt z układem komunikacji miasta i stwarza dogodne warunki dostępu zarówno od strony głównej ulicy jak i od strony parkingu. Rysunek rzutów w sposób racjonalny …

Centrum Administracyjne przy ul. Piłsudskiego w Rzeszowie Read More »

Zespół budynków wielorodzinnych przy ul. Woronicza w Warszawie. Projekt koncepcyjny BAZA architekci.

Zespół biurowo-mieszkalny przy ul. Woronicza

Projekt zakłada budowę trzech budynków. Dwa budynki biurowe zaprojektowane od strony zachodniej działki stanowią parawan osłaniający budynek mieszkalny od linii kolejowej. Budynek mieszkalny usytuowany został od strony wschodniej działki. Teren wokół budynku został zaprojektowany w postaci utwardzonych parkingów naziemnych, drogi pożarowej, chodników, podjazdu i zieleni. Zespół biurowo-mieszkalny został zaprojektowany w taki sposób aby łatwo można …

Zespół biurowo-mieszkalny przy ul. Woronicza Read More »

Budynek wielorodzinny przy ul. Olesińskiej w Warszawie.

Budynek wielorodzinny przy ul. Olesińskiej w Warszawie

Projekt zakłada budowę budynku apartamentowego o wysokości 6-kondygnacji nadziemnych usytuowanego narożnikowo u zbiegu ulic Puławskiej i Olesińskiej zgodnie z określonymi w planie liniami obowiązującej zabudowy. Główne wejście do budynku zaprojektowano od strony ul. Olesińskiej. Ze względu na wielość działki wjazd do garażu podziemnego realizowany jest za pośrednictwem wind (wjazdowa + wyjazdowa). W parterze od strony …

Budynek wielorodzinny przy ul. Olesińskiej w Warszawie Read More »